Loading...
Vinkel på savtand2019-12-17T08:18:51+00:00

Vinkler på savtanden

Savtænderne på kæden skal files efter tre forskellige vinkler: filevinklen, stødvinklen og ægvinklen. Vinklerne varierer afhængigt af din kædetype.
Hvis du bruger et filmål, behøver du ikke tænke på de forskellige vinkler for at få et godt resultat. Følg bare vejledningen, så får du de rette vinkler på savtænderne.
Der findes flere forskellige hjælpe anordninger feks:

Vinkel på savtanden
Filegitter 13-150
Vinkel på savtanden
Filerulle 13-151
Vinkel på savtanden
Chain Sharp 14-900
Vinkel på savtanden
Kombi-filelære 14-921
Vinkel på savtanden
Slibesæt  16-640

Start med savtænderne. Brug den rundfil og det filmål, som er beregnet til den type kæde, du har.
2. Sæt filmålet på kæden. Pilene på filmålet skal pege i kædens rotationsretning (mod næsehjulet). Sørg for, at målet ligger ind mod kæden.
3. Fil med begge hænder. Læg filen i en vinkel på 90 grader mod rullerne på filmålet. Filen skal hvile mod rullerne. Filevinklen bliver da 25-35° afhængigt af kædetypen. Fil savtanden med jævne bevægelser væk fra dig selv.
4. Fortsæt derefter med at file hver anden tand. Hver enkelt savtand skal files, så den bliver skarp. Det er vigtigt, at alle savtænder bliver lige lange.
5. Når du er færdig med at file alle savtænderne fra den ene side, løsner du skruestikken, så du kan vende sværdet og sætte det fast igen.
6. Derefter filer du savtænderne på samme måde fra den modsatte side.
Frihåndsfilning
Hvis du allerede mestrer filningen, kan du også file uden filmål. Pas på, at du bevarer de oprindelige vinkler på savtænderne. For at være sikker på, at du beholder den rette vinkel og dybde på savtænderne, anbefales det trods alt, at du bruger filmålet, når du har filet på fri hånd nogle gange.

Undgå at file, så du får noget, der minder om en krog. Så bliver kæden for “aggressiv”. Det betyder, at saven udsættes for unødvendig belastning og du for øgede vibrationer.

Udskift kæden.
Du skal udskifte kæden, når den længste del af savtanden er kortere end 4 mm, eller hvis du opdager revner og sprækker.
GODE RÅD TIL SAVKÆDEN:
1. Motorsavskæder er kun beregnet til at save i én ting, nemlig træ. Brug ikke kæden til at save i andre materialer, og sørg for, at den aldrig kommer i kontakt med sten eller jord ved brug. Husk at, at kæden roterer med en hastighed på mere end 80 km/t. Blot et enkelt sekunds kontakt med sten eller jord, udsætter hver skæretand for mere end 10 gange belastning.
2. Pres ikke kæden, hvis den er sløv, mod træet for at save.En skarp kæde arbejder sig ind i træet og kræver kun et let tryk for at save effektivt. En sløv kæde giver fint savsmuld, hvilket er et tydeligt tegn på, at den skal slibes.
3. For at sværd og kæde kan holde længst muligt, skal kæden holdes korrekt stram, og kædeolien skal være af god kvalitet.
4. Brug kun kæder med minimalt tilbageslag, hvis du ikke har erfaring med og ikke har fået specifik instruktion i, hvordan du håndterer tilbageslag.