Arbejdsmiljøloven angiver, hvornår du arbejder under forhold, som kræver sikkerhedstøj og -sko. Det bliver i loven kaldt ”personlige værnemidler”.

Sikkerhedstøj og -sko skal beskytte dig mod risikomomenter, som kan true din sikkerhed eller sundhed under arbejdet.

Som udgangspunkt er det din arbejdsgiver, der skal forsyne dig med de nødvendige personlige værnemidler. Det er din arbejdsgiver, som afholder udgifterne til at anskaffe, vedligeholde og renholde de personlige værnemidler.