Når man taler færdselstavler/ vejskilte skelner man bl.a. mellem advarselstavler, vigepligtstavler, forbudstavler og oplysningstavler. Disse færdselstavler har til formål at regulere trafikken. De fleste steder bruger man færdselstavler med symbol i stedet for tekst, så folk fra andre lande let kan forstå meningen. Normalt opsættes færdselstavler i højre side af vejen, men kan også opsættes over kørebanen eller i venstre side, hvis de færdselsmæssige forhold kræver dette.

Vi kan også fremstille skilte med ønsket tekst.