Opkvistning

På bestandstræerne kan man foretage opkvistning. Det er en måde kunstigt at fremme oprensningen på – gøre kævlen længere på kortere tid og derved øge mængden af knastfrit træ. Det er vigtigt ikke at skære for store grene af. De efterlader sår, som træerne ikke kan lukke.

Opkvistning kan påbegyndes når træerne er ca. 10 cm. i diameter i brysthøjde. Levende grene på over 5 cm. i diameter ved basis må ikke afskæres.

Tynding

For at skabe en værdifuld bevoksning vil man næsten altid søge at fjerne de træer, som har negativ indflydelse på bevoksningens kvalitet. Udrensning er betegnelsen for en sådan stamtalsreduktion, hvor formålet udelukkende er at fjerne uønskede individer. Ved udrensningen efterlades de nedskårne træer blot på skovbunden, og der aflægges ikke effekter. Det står i modsætning til skovning eller hugst, hvor en væsentlig del af arbejdet er at oparbejdede de fældede træer til effekter i form af flis, brænde eller gavntræ.