Almindelig spade

I forhold til skovlen er bladet på en spade stort set parallelt med skaftet. Dette gør den nemmere at grave med i hårdere jord, men samtidig også et dårligere redskab til at flytte fx jord med.

Drænspade

En drænspade er en særlig form for spade, hvor skinnen er længere og smallere end på en på en normal spade, hvilket gør den særligt velegnet til at grave dræn og huller.

Hakker

Mens man ved brug af spade tager foden til hjælp for at trykke redskabet i jorden, føres hakken alene med armene. Til løsning af hård og stenet jord, hvor greb og spade vanskelig kan trænge i, fordres stærke og ret svære hakker, mens de ulige roe- og lugehakker gennemgående er lettere. Til opbrydning eller løsning af meget fast eller stenet jord benyttes spidshakke, der kan være enkelt eller dobbelt, idet hovedet til den ene side er tilspidset og til den anden mejseldannet med en skarp æg vinkelret på skaftets retning.