Med indførelse af ultralyd- og lasermålere er højdemålingen tydeligt forenklet og er i dag hurtig og uden store om-kostninger. Men teknik og høj ydelse lønner sig kun når der måles på fuld tid, og ikke kun lejlighedsvis. Konventionelle optisk mekaniske metoder med distanceprisme, basismål eller „båndmålt“ afstand bliver sjældnere, og ikke mindre bekostelig, da processen kan være tids- og arbejdskrævende. Et prisgunstigt alternativ til gængse opto-elektronik er måleudstyr uden afstandsprisme og basismål (se udvalg ovenfor). Til målinger er kendte faste afstande nødvendige (15/30 m eller 20/40 m). Denne afstand måles lettest med selvoprullende båndmål (op til 30 m) eller manuel stålbåndmål, alternativt kan måles med laser eller ultralyd (se udvalg til venstre). Højden udregnes med en 2-punkt måling. Enten med differencen eller summen af disse 2 aflæsninger. Alt efter terræn niveau, målerens øjehøjde, hvis stammebasis ligger højere bliver måling til stammebasis fratrukket målingen til trætop. Ligger stammebasis lavere, tillægges måling til stammebasis målingen til trætop.
TIP: som tommelfingerregel skal afstanden fra måleren til træet minimum være den anslåede træhøjde, for at opnå en præcis måling. Står måler og træ i samme højde er en enkelt måling tilstrækkelig, til træets top, og aflæsningen tillægges målerens øjes højde over jorden. Denne metode er hurtig, men usikker, vi anbefaler at måle både til basis og top.