Brugsvejledning til fældejern.

Fældejern er kun tilladt til en-mandsbrug
• Brug udelukkende ”træk”
• Stå sikkert og vær agtpågivende for pludselig afbrud af belastning
• Svejs aldrig beskadiget fældejern
• Beskadiget eller bøjet fældejern skal kasseres
• Sæt ikke fældepladen i fældesnit før snit er fuldstændig gennemført (skær i stedet et snit i lavere niveau og sæt fældejern ind dér)
• Fældejern skal bøje ved overbelastning, ikke brække. Bøjning af fældejern er ingen kvalitetsdefekt!