Blokhuse, hvor den bærende trækonstruktion består af vandret liggende bjælker. Bjælkerne udgør væggen, og enten er der ikke yderligere isolering, eller også er isoleringen monteret på den ene side af af bjælkerne. Blokhuse kræver meget tømmer, og findes oftest i områder med god tilgang til træ.