De karabiner, der ifølge arbejdstilsynets regler om personlige værnemidler til faldsikring må anvendes, skal være CE-godkendte og af typen safe-lock, selvlukkende, mindst 3-vejs betjente og med en minimum brudstyrke på 22 kN. Karabiner, der udelukkende bliver brugt til værktøj, kan være af andre typer.
Karabiner kan være konstrueret af aluminium (det mest almindelige) eller af stål. De skal være præget med CE-mærke og serienummer

Vær opmærksom på om karabinen er egnet til personsikring.