Håndholdt tælleværkTælleværk har mange funktioner afhængig af situationen. De bruges f.eks. til at tælle træer i plantagerne eller ved læsning af samme. Kan også benyttes til at tælle skud ved jagter.