Vækstrør eller såkaldte ”mini-drivhuse” anvendes ved anlæg af egekultur samt ved enkelt eller gruppevis indblanding af løvtræer.
Planter i vækstrør:
• Overvinder somregel hurtigere plantningschoket.
• Højdevæksten stimuleres med gennemsnitlig 25 % og sågar op til
55 % i forhold til ubeskyttede planter.
• Er bedre beskyttet mod angreb i ungdommen.
• Beskytter mod vildtbid
• Når plantens krone efter 2 – 3 år vokser fri af planterøret, skal nedbrydningen af kunststofmaterialet begynde. Støttestaven skal om muligt stå endnu et år og støtte den hurtig voksende, og dermed eventuelt pga. lav rod/top forhold, mindre stabile plante. 2 Tubex vækst og beskyttelsesrør Ventex Original Tubex vækstrør forøger plantens vækst og beskytter mod ydre farer. Herved har Tubex vækstrør en direkte indflydelse på såvel kvalitet som udgiften ved nytilplantning.