Schwegler redekasser.   
Fuglebeskyttelse er biologisk skadedyrs bekæmpelse. Her har Schwegler redekasser af åndbar og klimaudjævnende træbeton hjulpet til i mange år. Med anbefalinger og udmærkelser fra naturbeskyttelsesforeningen i Tyskland og landsforbundet for fuglebeskyttelse i Bayern.