Handelsbetingelser

HANDELSBETINGELSER

Du kan afgive din varebestilling direkte fra hjemmesiden til Dansk Skovkontor A/S.
Mail vedrørende tilbud på større ordrer, eller teknisk vejledning bedes rettet til kontoret.
Alle priser er vist både incl. moms og eksl. moms, ab Sorø.
Ret til ændringer forbeholdes.
Dansk Skovkontor A/S forbeholder sig ret til at annullere en ordre i tilfælde af svigtende levering fra vores leverandører eller andre forhindringer for leveringens gennemførelse, herunder hvis leveringen vil medføre uforholdsmæssigt store omkostninger. Ligeledes hvis der er opgivet forkerte priser på hjemmesiden. Derudover tager Dansk Skovkontor forbehold for trykfejl, prisstigninger, valutakurser, udgåede varer, samt ændringer i afgifter og tekniske specifikationer.

Fortrydelsesret:
Ved køb af varer fra Dansk Skovkontor A/S´s hjemmeside haves 14 dages fortrydelsesret.
Du kan benytte dig af denne returret, hvis varen returneres i væsentlig samme stand og mængde, som du modtog den. Retten bortfalder derfor hvis du har brugt varen på en måde, hvor det er helt åbenlyst, at brugen formindsker varens salgsværdi væsentligt, f.eks. hvis varen anvendes forkert i h.h. til brugsvejledningen.
Ved evt. returnering skal varen være i original ubeskadiget emballage + tilstrækkelig fragtemballage. Skriv ikke / klæb ikke direkte på salgsemballagen.
Sørg for tilstrækkelig emballering: såfremt varen beskadiges ved tilbage sendelse pga. manglende indpakning, mistes fortrydelsesretten.
Husk at medsende faktura eller kopi af samme, du betaler portoen, evt. kan i særlige tilfælde aftales forsendelse på vores regning (= vores adresseringselvklæber tilsendes kunden), varen kan ikke returneres med efterkrav (vil blive afvist her). Ring gerne inden returnering, således at billigste løsning kan anvises.
Returnerede varer vil blive kontrolleret og derefter returneres varebeløb og oprindelige forsendelsesomkostning, såfremt varen er i orden.
Evt. reklamation af defekt skal ske senest 8 dage fra leveringsdato.
Ekspeditionsgebyr (foruden forsendelsesomkostninger)
Kr. 62,50 inkl. moms på ordre under kr. 200,00 eksl. moms.

Betaling:
Der betales med betalingskort over hjemmesiden.
Kredit efter aftale.
Der kan betales via EAN locations nr. (med betalingsbetingelse 30 dage)
Efter forfaldsdato tilskrives rykkergebyr og renter.
Varen forbliver Dansk Skovkontor A/S’ ejendom til det fulde beløb er betalt.
Copyright ©

Person data :

Brug af personoplysninger:

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering eller køb. Her indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, og e-mail adresse.

Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med, f.eks. ved udsendelse af nyhedsbreve, kataloger – og indsendelse af kontaktformularer.

Kontakt vedr. personoplysninger:

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Dansk Skovkontor A/S, skal du rette henvendelse til post@dansk-skovkontor.dk eller på telefon: 5783 0110. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Beskyttelse af personoplysninger:

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere og servere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

I det omfang der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Så lang tid opbevares cookies:

Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg. Sådan sletter du cookies

Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering.

Sådan undgår jeg cookies:

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere dem. Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering.

Youtube:

Vi bruger indlejrede Youtube-videoer, der efterlader cookies på din enhed. Læs mere her: https://policies.google.com/privacy?hl=da